Värderingar

Omtänksamhet

Att omtänksamhet genomsyrar vår verksamhet innebär att vi sätter kundens behov i första rummet.

Vi minns särskilt ett tillfälle då en meningsskiljaktighet uppstod mellan en arbetsledare och en säljare angående ett projekt. Efter en diskussion kom de båda anställda fram till att de fortfarande hade åsikter som gick isär. Men rösten höjdes aldrig, och vi är stolta över att en lösning som var den bästa för kunden blev resultatet av deras kompromiss.

Enkelhet

Med enkelhet som styrmedel är vi en god partner och leverantör som lyssnar på våra kunder och försöker göra deras tillvaro så smidig som möjligt.

Under gjutningen av en gummibeläggning ändrades förutsättningarna i sista sekund. Med de nya förutsättningarna var hela projektets tidplan och utförande i fara. Tack vara korta kommunikationsvägar internt och en god kommunikation med markföretaget fick kunden sin beläggning i tid, i precis den färg de önskat.

Innovation

Vi ger oss aldrig – genom att aktivt involvera oss i innovation utvecklar vi oss själva, branschen och ger våra kunder möjligheter som inte finns idag.

Ett mer miljövänligt konstgräs blev ett allt vanligare önskemål från både landskapsarkitekter och beställare. Då tog vi tillsammans med vår leverantör Royal Grass initiativet till Eco-produkterna, som är marknadens överlägset mest miljövänliga konstgräs.

 

Stäng